logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Nowe kursy (dodane do oferty w ciągu roku szkolnego)
172

Jak wspierać uczniów po powrocie do szkoły po pandemii? Problemy psychologiczne, emocjonalne i wychowawcze

Adresaci

Zakres treści

 1. Etiologia problemów uczniów związana z powrotem do szkoły po pandemii:
  1. zmiany w funkcjonowaniu społecznym,
  2. determinanty oraz przejawy problemów emocjonalnych,
  3. źródła problemów występujących w sferze intelektualno-poznawczej,
  4. problemy wychowawcze jako szczególna forma problemów rodziców i dzieci.
 2. Diagnoza – rozpoznawanie specyficznych problemów uczniów i ich rodzin:
  1. analiza funkcjonowania psychosomatycznego,
  2. poziom zaspokojenia potrzeb,
  3. funkcjonowanie w sferze wolicjonalnej,
  4. prawidłowość relacji interpersonalnych.
 3. Metody wsparcia uczniów po powrocie do szkoły po pandemii i ich rodziców:
  1. przygotowanie uczniów do powrotu do szkoły – formy zdalne i bezpośrednie,
  2. rozwiązywanie i łagodzenie problemów uczniów – działania interwencyjne indywidulane i grupowe (klasowe, społecznościowe),
  3. techniki pracy z rodzicami,
  4. planowanie wsparcia strategicznego (długofalowego) jako część programu wychowawczo-profilaktycznego.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
3
Odpłatność
100,00
Liczba uczestników w grupie
15-25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu