logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Umiejętności psychologiczne i interpersonalne
172

Inteligencja emocjonalna w praktyce nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Rola i znaczenie inteligencji emocjonalnej.
  2. Kompetencje osobiste i społeczne inteligencji emocjonalnej.
  3. Mechanizmy powstawania emocji: rozpoznawanie, nazywanie, wyrażanie.
  4. Indywidualne sposoby radzenia sobie z emocjami i uczuciami własnymi oraz innych ludzi.
  5. Sposoby, metody i strategie zarządzania emocjami.
  6. „Mowa ciała” w odczytywaniu uczuć.
  7. Odczytywanie własnych potrzeb, uwrażliwienie na potrzeby innych.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin

6

Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu