logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Zapoznaj się z nową ofertą kursów (2021/2022)
Kursy doskonalące: Zdrowie uczniów i profilaktyka
171

Jak kształtować postawy prozdrowotne uczniów? nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Holistyczne pojęcie zdrowia.
  2. Czynniki pozytywnie i negatywnie wpływające na zdrowie.
  3. Zachowania prozdrowotne – zasady zdrowego stylu życia.
  4. Edukacja zdrowotna w podstawie programowej i szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym.
  5. Sposoby kształtowania postaw prozdrowotnych dzieci i młodzieży – propozycje rozwiązań metodycznych.
  6. Współpraca szkoły z rodzicami w celu dbałości o zdrowie uczniów.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
5
Odpłatność
100,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu