logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Umiejętności psychologiczne i interpersonalne
171

Techniki improwizacji teatralnej w pobudzaniu kreatywności i samorozwoju nauczyciela nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Ćwiczenia rozgrzewające ciało i umysł.
  2. Techniki improwizacji teatralnej:
    1. ćwiczenia zwiększające kreatywność nauczyciela,
    2. sposoby rozwijające proces zapamiętywania i łączenia faktów,
    3. ćwiczenia wzmacniające spostrzegawczość.
  3. Platforma „tu i teraz”.
  4. Sposoby na rozładowanie „napięcia” w klasie.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin

4

Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
12–15

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu