logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Nowe kursy (dodane do oferty w ciągu roku szkolnego)
170

SARS-CoV-2/COVID-19 – zasady postępowania i działania celowe zmniejszające zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się; co robić, by zapewnić bezpieczeństwo w czasie pandemii? nowość

Adresaci

Zakres treści

 1. Podstawowe wiadomości o wirusach.
 2. SARS-CoV-2/COVID-19:
  • objawy zakażenia,
  • diagnostyka,
  • możliwe postacie kliniczne,
  • przebieg choroby,
  • potencjalne powikłania.
 3. Pojęcia: epidemia, pandemia, zakażenie, zachorowanie, zakaźność, chorobowość, śmiertelność, kwarantanna, izolacja, stan zagrożenia epidemicznego, dezynfekcja.
 4. Aktualnie obowiązujące w Polsce procedury wynikające z przepisów, wytycznych i zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
 5. Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia lub kontaktu na terenie szkoły/placówki oraz zachowania prewencyjne – zmniejszające ryzyko szerzenia się zakażeń w zbiorowiskach ludzkich.
 6. Elementy profilaktyki zdrowotnej związane z tzw. sezonem grypowym.
 7. Aspekty psychologiczne pandemii.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
5
Odpłatność
90,00
Liczba uczestników w grupie
10–30

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu