logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Umiejętności psychologiczne i interpersonalne
169

Skuteczny nauczyciel - jak to zrobić?

Adresaci

Zakres treści

  1. Współczesne teorie nauczania.
  2. Optymalne warunki pracy mózgu ucznia.
  3. Produkcyjne i konstrukcyjne spojrzenie na nauczanie.
  4. LearnCoaching – metoda pracy rozwijająca kompetencje osób uczących innych.
  5. Elementy oceniania kształtującego.
  6. Strategia kształcenia wyprzedzającego.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin

6

Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu