logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Umiejętności psychologiczne i interpersonalne
169

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Adresaci

Zakres treści

  1. Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy.
  2. Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy.
  3. Łańcuch przeżycia (działań ratowniczych).
  4. Postępowanie z osobą przytomną po wypadku.
  5. Postępowanie z osobą nieprzytomną z zachowanym oddechem.
  6. Postępowanie z osobą nieprzytomną bez oddechu.
  7. Postępowanie w urazach – uraz głowy, zwichnięcie, skręcenie, złamanie.
  8. Ćwiczenia praktyczne.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
6
Odpłatność
90,00
Liczba uczestników w grupie
12-15

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu