logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Zapoznaj się z nową ofertą kursów (2021/2022)
Kursy doskonalące: Zdrowie uczniów i profilaktyka
169

Dziecko/uczeń przewlekle chory – padaczka, cukrzyca i astma nowość

Adresaci

Zakres treści

 1. Padaczka – etiopatogeneza, przyczyny, rodzaje, objawy.
 2. Padaczka a drgawki. Przyczyny i rodzaje drgawek.
 3. Zalecenia dotyczące trybu życia i postępowania z osobami chorującymi na padaczkę – istotne dla personelu sprawującego bezpośredni nadzór i realizującego zadania opiekuńcze.
 4. Działania niezalecane i niedozwolone w przypadku drgawek.
 5. Cukrzyca – definicja, typy, przyczyny.
 6. Objawy nasuwające podejrzenie cukrzycy.
 7. Objawy towarzyszące hipo- i hiperglikemii (spadek i wzrost poziomu glukozy we krwi poza wartości fizjologiczne).
 8. Zapoznanie z metodami pomiaru glikemii i innymi czynnościami, które wykonuje dziecko chore na cukrzycę w ramach samokontroli i leczenia – wybrane elementy edukacji diabetologicznej – pokaz z objaśnieniem.
 9. Przyczyny, objawy, obraz kliniczny i postacie astmy.
 10. Czynniki prowokujące atak astmy.
 11. Czynniki zwiększające ryzyko zaostrzeń astmy.
 12. Dziecko/uczeń przewlekle chory a aktywność fizyczna i sport.
 13. Profilaktyka.
 14. Postępowanie pierwszopomocowe w przypadku padaczki, cukrzycy i astmy.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
5
Odpłatność
90,00
Liczba uczestników w grupie
12–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu