logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Umiejętności psychologiczne i interpersonalne
168

Coaching w pracy nauczyciela nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Coaching grupowy – omówienie metody.
  2. Problemy, które możemy rozwiązywać metodą coachingu grupowego.
  3. Trening prowadzenia spotkań metodą coachingu grupowego.
  4. Rozwiązywanie różnych problemów – symulacje.
  5. Korzyści i trudności wynikające z zastosowania coachingu grupowego.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin

5

Odpłatność
70,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu