logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Wychowawcze umiejętności nauczyciela
167

Ciekawa i twórcza lekcja wychowawcza

Adresaci

Zakres treści

  1. Jak przygotować się do ciekawej i twórczej lekcji wychowawczej?
  2. Elementy rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży.
  3. Postawa, zachowanie wychowawcy – jak wpływają na przebieg lekcji wychowawczej?
  4. Jak spędzać ciekawie czas ze swoją klasą?
  5. Przykładowe – ciekawe i twórcze lekcje wychowawcze.
  6. Przygotowanie ciekawej lekcji wychowawczej.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin

6

Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu