logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Umiejętności psychologiczne i interpersonalne
166

Wypalenie zawodowe w pracy dobrego nauczyciela – paradoks czy rzeczywistość? nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Czynniki wywołujące stres i powodujące wypalenie zawodowe w pracy pedagogicznej.
  2. Sposoby minimalizowania ich negatywnego wpływu.
  3. Analiza indywidualnej – zawodowej i emocjonalnej kondycji nauczycieli.
  4. Samoocena stosowanej strategii radzenia sobie ze stresem.
  5. Zmiana nastawienia wobec siebie i rzeczywistości szkolnej.
  6. Techniki pracy indywidualnej, grupowej i zespołowej, jako inspiracja do zmian w pracy pedagogicznej.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
5
Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
15-25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu