logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Wychowawcze umiejętności nauczyciela
166

Nauczyciel i rodzic w koalicji - budowanie dobrej komunikacji z rodzicami uczniów

Adresaci

Zakres treści

  1. Znaczenie nawiązywania efektywnego dialogu z rodzicem.
  2. Jak unikać nieporozumień związanych z indywidualnym sposobem odczytywania komunikatu?
  3. Aktywne słuchanie.
  4. Style prowadzenia rozmowy.
  5. Obszary odpowiedzialności szkoły i rodziców za sukces edukacyjny ucznia.
  6. Komunikat JA i dbanie o własne granice w relacjach z rodzicami.
  7. Budowanie koalicji z rodzicami w praktyce.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin

6

Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu