logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Nowa oferta kursów na rok szkolny 2022/2023 jest już dostępna!
Kursy doskonalące: Nowe kursy (dodane do oferty w ciągu roku szkolnego)
165

Szkoła wobec wyzwań współczesnego świata, czyli jak przygotować uczniów do życia w społeczeństwie wielokulturowym? nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Dlaczego warto rozmawiać z uczniami o wielokulturowości?
  2. Status prawny i ekonomiczny osób przybywających do Polski.
  3. Z jakimi problemami natury psychicznej stykają się osoby przybywające do Polski?
  4. Różnice kulturowe i epistemologiczne między cywilizacjami Wschodu i Zachodu.
  5. Jak kształtują się stereotypy i uprzedzenia? Tożsamość społeczna i kulturowa.
  6. Akulturacja psychologiczna i postawy akulturacyjne.
  7. Trudne tematy – tolerancja a konflikt wartości.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
4
Odpłatność
130,00
Liczba uczestników w grupie
12–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu