logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Umiejętności psychologiczne i interpersonalne
165

Pokoleniowa różnorodność czyli uczniowie, nauczyciele i rodzice razem nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Różne pokolenia – różne punkty widzenia.
  2. Charakterystyka uczniów w kontekście ich wartości, potrzeb, szans i zagrożeń w rozwoju.
  3. Rodzice i nauczyciele – zasady współpracy z uwzględnieniem różnic pokoleniowych.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
4
Odpłatność
90,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu