logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Wychowawcze umiejętności nauczyciela
165

Jak stworzyć jedną drużynę? - integracja zespołu klasowego nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Zadania wychowawcy klasowego.
  2. Wzajemne poznawanie się uczniów oraz tworzenie nowych relacji w zespole.
  3. Wykorzystanie socjometrycznych technik badania struktury nieformalnej zespołu klasowego.
  4. Pokonywanie różnorodnych barier wynikających z nowej sytuacji szkolnej.
  5. Sposoby kształtowania pozytywnych postaw społecznych.
  6. Doskonalenie efektywnej komunikacji w zespole.
  7. Sposoby rozwiązywania problemów wychowawczych w nowym zespole klasowym na wybranych przykładach.
  8. Przykłady dobrych praktyk.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin

6

Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu