logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Umiejętności psychologiczne i interpersonalne
164

Kształtowanie kompetencji społecznych w zakresie rozwiązywania konfliktów i budowaniu relacji

Adresaci

Zakres treści

  1. Podstawy prawne mediacji.
  2. Mediacja w sprawach nieletnich, karnych, oświatowych, rówieśniczych.
  3. Psychologia konfliktu – czynniki wpływające na konflikt.
  4. Techniki komunikacji.
  5. Kompetencje kluczowe w zakresie komunikacji.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
4
Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
14-20

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu