logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Wychowawcze umiejętności nauczyciela
163

Poczucie własnej wartości, czyli słów kilka o sposobach wzmacniania samooceny uczniów nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Poczucie własnej wartości – podbudowa teoretyczna.
  2. Wartości i sumienie w życiu człowieka. Praca na wartościach w praktyce.
  3. Narzędzia coachingowe w pracy z uczniem z niską samooceną.
  4. Metody wspierające poczucie własnej wartości zgodne z neurodydaktyką.
  5. Emocje i myślenie pozytywne.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin

4

Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu