logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Umiejętności psychologiczne i interpersonalne
162

Kompetencje emocjonalne w pracy nauczyciela/wychowawcy

Adresaci

Zakres treści

 1. Czym jest edukacja społeczno-emocjonalna?
 2. Model Inteligencji Emocjonalnej D. Golemana.
 3. Skutki zaniedbania rozwoju własnej osobowości według A. Maslowa.
 4. Elementy równowagi emocjonalnej nauczyciela.
 5. Kompetencje emocjonalne:
  1. osobiste – sztuka zarządzania sobą,
  2. społeczne – stopień radzenia sobie z innymi.
 6. Rola inteligencji emocjonalnej (EQ) i emocji w życiu.
 7. Koszty niskiej inteligencji emocjonalnej.
 8. Emocjonalne Abecadło.
 9. Kompetencje emocjonalne a wychowanie i nauczanie.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
5
Odpłatność
100,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu