logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Nowa oferta kursów na rok szkolny 2022/2023 jest już dostępna!
Kursy doskonalące: Nowe kursy (dodane do oferty w ciągu roku szkolnego)
162

Awans zawodowy nauczyciela po zmianach nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Podstawy prawne awansu zawodowego nauczyciela po zmianach.
  2. Zasady i wymagania awansu zawodowego nauczyciela.
  3. Obowiązki nauczyciela początkującego i dyrektora szkoły w związku ze zmianą systemu awansu zawodowego nauczyciela.
  4. Sytuacja nauczycieli posiadających stopień awansu zawodowego w okresie przejściowym.
  5. Wymagania na wyższy stopień awansu zawodowego nauczyciela.
  6. Awans zawodowy nauczyciela a ocena pracy nauczyciela.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
4
Odpłatność
140,00
Liczba uczestników w grupie
12–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu