logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Wychowawcze umiejętności nauczyciela
162

Oswoić lęk - zaburzenia lękowe dzieci i młodzieży nowość

Adresaci

Zakres treści

 1. Epidemiologia dziecięcych i młodzieńczych zaburzeń lękowych.
 2. Obraz kliniczny zaburzeń lękowych w okresie rozwojowym.
 3. Diagnoza różnicowa poszczególnych rodzajów zaburzeń lękowych:
  1. lęk separacyjny,
  2. zaburzenia lękowe uogólnione,
  3. fobie – fobie proste, fobie społeczne,
  4. zaburzenia lęku napadowego – ataki paniki,
  5. zaburzenia obsesyjno-kompulsywne,
  6. zaburzenia związane ze stresem.
 4. Postępowanie w przypadku zaburzeń lękowych ucznia.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin

6

Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu