logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Doskonalenie warsztatu pracy dyrektora
16

Planowanie działań ukierunkowanych na wdrażanie zmian w pracy szkoły/placówki nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Diagnozowanie pracy szkoły jako element niezbędny do planowania rozwoju.
  2. Wykorzystanie wyników diagnozy do planowania działań rozwojowych.
  3. Sposoby planowania działań: określanie celów zmiany, generowanie rozwiązań,sporządzanie planów rozwojowych.
  4. Sporządzanie planów rozwojowych w oparciu o przykładowe wyniki diagnozy.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
6
Odpłatność
90,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu