logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Wychowawcze umiejętności nauczyciela
159

Skuteczna komunikacja z rodzicami (także trudnymi) nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Zanim rodzice staną się trudni w szkole – motywowanie rodziców do efektywnej współpracy ze szkołą i nauczycielem.
  2. Charakterystyka relacji nauczyciel – rodzic.
  3. Refleksja nad własną postawą wobec rodziców trudnych.
  4. Świadoma i efektywna komunikacja z rodzicami – podstawy komunikacji werbalnej i niewerbalnej w relacjach z rodzicami.
  5. Typy rozmów z rodzicami trudnymi.
  6. Warunki udanej rozmowy z rodzicem trudnym, roszczeniowym.
  7. Dwanaście wskazówek do rozmowy z trudnymi rodzicami.
  8. Zasady postępowania w sytuacji konfliktu.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
5
Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
15-25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu