logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Wychowawcze umiejętności nauczyciela
158

Zagrożenia w cyberprzestrzeni-przeciwdziałanie i profilaktyka

Adresaci

Zakres treści

 1. Współczesne media a rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży.
 2. Rodzaje zagrożeń w cyberprzestrzeni:
  1. zagrożenia zdrowia fizycznego,
  2. zagrożenia zdrowia psychicznego,
  3. cyberseks, seksting, pornografia,
  4. sekty, nadużywanie, wykorzystywanie,
  5. uzależnienie, kompulsja, natręctwa,
  6. przemoc, psychomanipulacja, terroryzm,
  7. przestępstwa finansowe.
 3. Gra, aplikacja, film, bajka jako zagrożenie zdrowia i życia.
 4. Diagnostyka zaburzeń dzieci i młodzieży wywołanych zagrożeniami w cyberprzestrzeni:
  1. analiza zachowania – techniki i narzędzia,
  2. symptomy zaburzeń,
  3. analiza i wykorzystanie danych diagnostycznych.
 5. Przeciwdziałanie i profilaktyka zagrożeń w cyberprzestrzeni:
  1. zadania nauczyciela oraz zakres szkolnych programów profilaktycznych i wychowawczych,
  2. rola rodziców w przeciwdziałaniu zagrożeniom w cyberprzestrzeni.
 6. Zasady wyznaczania i kontroli długości, częstości, zakresu przebywania w cyberprzestrzeni.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin

6

Odpłatność
90,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu