logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Wychowawcze umiejętności nauczyciela
158

Postawy rodziców i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka w rodzinie i w szkole nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Każdy wiek ma swoje prawa – potrzeby rozwojowe dziecka.
  2. Postawy dorosłych wspierające rozwój dziecka na różnych etapach rozwoju.
  3. Postawy dorosłych utrudniające współpracę w zakresie wspierania rozwoju dziecka.
  4. Trudności w funkcjonowaniu dziecka uwarunkowane czynnikami środowiskowymi.
  5. SNOS- Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych.
  6. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym ucznia – jak stworzyć warunki do jej realizacji, także w sytuacji pandemii?

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
5
Odpłatność
100,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu