logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Wychowawcze umiejętności nauczyciela
157

Postawy rodziców i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka w rodzinie i w szkole nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Przyczyny przyjmowania przez rodziców określonych postaw i stylów wychowawczych wobec dzieci.
  2. Różnice między postawami i stylami – skutki wychowawcze dla dziecka.
  3. Klasa szkolna jako skupisko osób w różny sposób ukształtowanych przez rodzinny system wychowania.
  4. Rola nauczyciela w rozpoznaniu potrzeb psychicznych i edukacyjnych dziecka oraz możliwości podjęcia działań naprawczych.
  5. Typowe reakcje nauczycieli, wychowawców, a rzeczywiste potrzeby dziecka.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
5
Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
15-25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu