logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Wychowawcze umiejętności nauczyciela
157

Stop cyberprzemocy! Bezpieczeństwo uczniów w sieci nowość

Adresaci

Zakres treści

 1. Dzieci i młodzież w sieci – bezpieczeństwo i zagrożenia:
  1. zagrożenia generowane przez nowe technologie w świetle ogólnopolskich badań uczniów,
  2. negatywne doświadczenia i ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży w Internecie,
  3. „informacyjne roznegliżowanie internautów” – przykłady nierozważnych zachowań uczniów w sieci i ich skutki,
  4. cyberprzemoc – definicja i charakterystyka zagrożenia,
  5. wykorzystanie tablicy wirtualnej Padlet do przedstawiania wniosków: Co robić, będąc świadkiem cyberprzemocy? Co robić, będąc ofiarą cyberprzemocy?
 2. Szanuj siebie i innych w sieci – tworzymy kulturę szacunku w sieci:
  1. cyfrowa tożsamość,
  2. aktywności podejmowane w Internecie, które pozostawiają po sobie ślad cyfrowy,
  3. media społecznościowe i ochrona wizerunku – Twój profil jest Twoją wizytówką,
  4. nieodpowiedzialne zachowania w sieci i ich skutki,
  5. netykieta – jak korzystać z Internetu i telefonu, żeby nie krzywdzić innych?
 3. Razem na rzecz bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni:
  1. wymiar społeczno-wychowawczy zagrożeń w sieci spowodowanych utratą prywatności,
  2. monitorowanie i kontrolowanie korzystania z nowych technologii przez dzieci i młodzież,
  3. środki i narzędzia TIK zapewniające bezpieczeństwo,
  4. zabezpieczanie dowodów przemocy wobec dziecka w Internecie,
  5. wzorzec osobowościowy dorosłych w zakresie bezpiecznych zachowań online,
  6. wspólna nauka i zabawa,
  7. wykorzystanie aplikacji chmurowych do nagrywania podcastów na temat: Co robić, żeby nie zostać ofiarą cyberprzemocy?
 4. Cyberprzemoc i inne zagrożenia – procedury i reagowanie:
  1. przepisy prawne i procedury związane z cyberprzemocą,
  2. cyberprzemoc – gdzie szukać pomocy?
  3. wykorzystanie aplikacji chmurowych do tworzenia plakatu na temat: Cyberprzemoc – gdzie szukać pomocy?

  Przewidywane efekty szkolenia

  Uczestnicy:

  • pogłębią wiedzę z zakresu zagrożeń związanych z korzystaniem przez uczniów z sieci
  • nabędą umiejętność rozpoznawania i zapobiegania cyberprzemocy oraz innym zagrożeniom związanym z korzystaniem z Internetu
  • opracują reguły bezpiecznego i kulturalnego korzystania z sieci oraz zasady reagowania w sytuacjach cyberprzemocy
  • nabędą umiejętność wdrażania profilaktyki w pracy pedagogicznej poprzez kształtowanie i utrwalanie etycznych zachowań dzieci i młodzieży w Internecie oraz postawy odpowiedzialności za treści publikowane w sieci
  • poznają przykłady zastosowania środków i narzędzi TIK w realizacji tematów związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w sieci, ochroną danych osobowych, ochroną tożsamości cyfrowej i prywatności.
  Liczba godzin

  10

  Odpłatność
  180,00
  Liczba uczestników w grupie
  12–20

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu