logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Wychowawcze umiejętności nauczyciela
157

Jak dostrzegać problemy ucznia w domu i w środowisku? nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Rodzina dysfunkcyjna – definicja, rodzaje, geneza.
  2. Różne typy środowisk i rodzaje ich niekorzystnych oddziaływań na ucznia.
  3. Objawy niepokojące u ucznia w sferze fizycznej, psychicznej i społecznej.
  4. Różnicowanie pomiędzy zachowaniami nieakceptowalnymi wynikającymi z braku dyscypliny, a powstałymi wskutek zaburzeń więzi międzyludzkich.
  5. Dziecko skrajnie zaniedbane, a dziecko z niepełnosprawnością w stopniu lekkim – różnicowanie.
  6. Zespół dziecka maltretowanego.
  7. Działania interwencyjne.
  8. Możliwe kierunki działań naprawczych i zapobiegawczych.
  9. Podstawy prawne: Kodeks Karny, Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, Karta Praw Dziecka.
  10. Rodzaje terapii dla ucznia, jego rodziny, bądź terapii środowiskowej.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
5
Odpłatność
100,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu