logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Wychowawcze umiejętności nauczyciela
156

Gry towarzyskie i edukacyjne do wykorzystania na godzinie wychowawczej nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Poczucie własnej wartości – kontroluj własne przekonania o sobie!
  2. Gry coachingowe – towarzyskie budujące samoocenę uczniów i dobre relacje interpersonalne w klasie.
  3. Autorefleksja, czyli jak wykształcić w uczniach umiejętność konstruktywnej samokrytyki?
  4. Gry coachingowe – towarzyskie kształcące umiejętność autorefleksji.
  5. Planowanie własnej ścieżki edukacji w oparciu o ćwiczenia praktyczne pozwalające ustalić własne mocne i słabe strony oraz umiejętności specjalne.
  6. Myślenie przestrzenne, logiczne, spostrzegawczość, koncentracja uwagi czyli jak je kształcić przy wykorzystaniu gier edukacyjnych?

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
5
Odpłatność
100,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu