logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Wychowawcze umiejętności nauczyciela
156

Profilaktyka uzależnień behawioralnych w szkołach i placówkach oświatowych nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Rodzaje uzależnień behawioralnych.
  2. Różnice między uzależnieniem behawioralnym a chemicznym.
  3. Koncepcje uzależnień behawioralnych i sposoby służące rozpoznawaniu problemów.
  4. Czynniki chroniące i czynniki ryzyka związane z uzależnieniami behawioralnymi.
  5. Rodzaje e-uzależnień i narzędzia do badania problemu.
  6. Skuteczne działania w profilaktyce uzależnień behawioralnych.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin

6

Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu