logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Wychowawcze umiejętności nauczyciela
155

Ciekawa lekcja wychowawcza – pomysły do wykorzystania nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Gry i zabawy integrujące w praktyce.
  2. Trening kreatywności w praktyce.
  3. Ćwiczenia i gry kształcące umiejętności miękkie (komunikację asertywną, interpersonalną, samoocenę, itp.) w praktyce.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
4
Odpłatność
70,00
Liczba uczestników w grupie
15-25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu