logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Wychowawcze umiejętności nauczyciela
155

Diagnoza typów uczniów czyli jak radzić sobie ze zbiorem indywidualności w klasie lub grupie wychowawczej nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Wybrane typologie postaw uczniowskich.
  2. Typy uczniów – mocne i słabe strony.
  3. Tworzenie profilu klasy.
  4. Dodatkowe kryteria klasyfikacji.
  5. Uczeń – zwycięzca, zadaniowiec, oryginał, przegrywający.
  6. Strategie uczenia się.
  7. Wskazówki do pracy edukacyjno-wychowawczej.
  8. Wpływ postaw i strategii oddziaływań nauczycieli.
  9. Klasyfikacja typów temperamentalnych, jako wsparcie procesu wychowawczego.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
6
Odpłatność
100,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu