logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Wychowawcze umiejętności nauczyciela
154

Trening umiejętności społecznych nowość

Adresaci

Zakres treści

 1. Trening umiejętności społecznych w specyfice uczenia dzieci, młodzieży, osób dorosłych.
 2. Procesy grupowe i praca w grupie.
 3. Metody pracy trenera umiejętności społecznych.
 4. Techniki i metody aktywne w warsztacie trenera umiejętności społecznych.
 5. Kompetencje interpersonalne w pracy trenera, sposoby ich nabywania:
  1. asertywność,
  2. radzenie sobie ze stresem,
  3. kreatywność,
  4. komunikatywność.
 6. Kształcenie miejętności społecznych w praktyce.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
5
Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
15-25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu