logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Wychowawcze umiejętności nauczyciela
153

Pokolenie Y, pokolenie Google wyzwaniem dla nauczycieli

Adresaci

Zakres treści

  1. Psychospołeczne mechanizmy wpływające na ukształtowanie współczesnej młodzieży (kultura konsumpcji, kultura instant, kultura kultu ciała i seksualności).
  2. Stereotypowe opinie na temat pokolenia Y.
  3. Obraz współczesnego ucznia i współczesnego nauczyciela – cyfrowi tubylcy vs cyfrowi imigranci.
  4. Konflikt pokoleń – pokolenie X vs pokolenie Y.
  5. Polskie pokolenie Y, jako hybryda systemu wartości.
  6. Najlepsze praktyki w pracy nauczyciela z uczniem pokolenia Y.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin

6

Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu