logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Wychowawcze umiejętności nauczyciela
152

Projektowanie pracy wychowawczej z uczniami o zachowaniach trudnych wychowawczo i destrukcyjnych

Adresaci

Zakres treści

  1. Normy i zasady respektowane w szkole.
  2. Postawy nauczycieli i rodziców wobec wychowania i udziału szkoły w tym procesie.
  3. Różnice pokoleniowe jako źródło konfliktów i nieporozumień.
  4. Zachowania trudne i destrukcyjne, negatywnie wpływające na funkcjonowanie szkoły, klas, jednostek.
  5. Źródła i przyczyny zachowań trudnych i destrukcyjnych.
  6. Praca z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin

6

Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu