logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Nowa oferta kursów na rok szkolny 2022/2023 jest już dostępna!
Kursy doskonalące: Umiejętności psychologiczne i interpersonalne
151

Warsztat budowania autorytetu w klasie szkolnej, czyli słów kilka o nauczycielu w roli lidera

Adresaci

Zakres treści

  1. Poczucie własnej wartości – kontroluj własne przekonania o sobie!
  2. Autorytet jako jedna z zasad perswazji.
  3. Sztuka zdobycia szacunku i autorytetu nie tylko w klasie szkolnej, grupie rówieśniczej, ale także w zespole współpracowników.
  4. Kompetencje lidera w praktyce.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
4
Odpłatność
120,00
Liczba uczestników w grupie
10–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu