logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Wychowawcze umiejętności nauczyciela
151

Przeciwdziałanie zagrożeniom w cyberprzestrzeni nowość

Adresaci

Zakres treści

 1. Współczesne media a rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży.
 2. Rodzaje zagrożeń w cyberprzestrzeni:
  1. zagrożenia zdrowia fizycznego,
  2. zagrożenia zdrowia psychicznego,
  3. cyberseks, seksting, pornografia,
  4. sekty, nadużywanie, wykorzystywanie,
  5. uzależnienie, kompulsja, natręctwa,
  6. przemoc, psychomanipulacja, terroryzm,
  7. przestępstwa finansowe.
 3. Specyfika oddziaływania mediów społecznościowych na psychikę.
 4. Gra, aplikacja, film, bajka jako zagrożenie zdrowia i życia.
 5. Diagnostyka zaburzeń dzieci i młodzieży wywołanych zagrożeniami w cyberprzestrzeni:
  1. analiza zachowania – techniki i narzędzia,
  2. symptomy zaburzeń,
  3. analiza i wykorzystanie danych diagnostycznych.
 6. Przeciwdziałanie i profilaktyka zagrożeń w cyberprzestrzeni:
  1. zadania nauczyciela oraz zakres szkolnych programów profilaktycznych i wychowawczych,
  2. rola rodziców w przeciwdziałaniu zagrożeniom w cyberprzestrzeni,
  3. zasady wyznaczania i kontroli długości, częstości, zakresu przebywania w cyberprzestrzeni.

  Przewidywane efekty szkolenia

  Uczestnicy:

  • pogłębią wiedzę na temat zagrożeń tkwiących w cyberprzestrzeni, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia zdrowia i życia oraz oddziaływań zapobiegawczych w tym zakresie
  • nabędą umiejętności diagnozy zachowań zwiastujących problemy powstałe w skutek przebywania w cyberprzestrzeni
  • nabędą umiejętności wdrażania adekwatnych procedur w przypadku stwierdzenia zagrożenia u konkretnych uczniów
  • nabędą umiejętności konstruowania i wdrażania działań oraz programów profilaktycznych, przeciwdziałających zagrożeniom w cyberprzestrzeni.
  Liczba godzin
  6
  Odpłatność
  90,00
  Liczba uczestników w grupie
  15-25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu