logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Wychowawcze umiejętności nauczyciela
150

Jak uczyć solidarności społecznej – pomysły nie tylko na lekcje

Adresaci

Zakres treści

  1. Solidarność w czasach pandemii – potrzeba lekcji obywatelstwa.
  2. Lekcje z motywem solidarności – warsztaty.
  3. Kształtowanie kompetencji społecznych – projekty uczące solidarności.
  4. Rola samorządu uczniowskiego w rozwoju solidarnościowych postaw uczniów – giełda pomysłów.
  5. Solidarność, jako wartość społeczna w dokumentach programowych szkoły.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
6
Odpłatność
100,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu