logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Zapoznaj się z nową ofertą kursów (2021/2022)
Kursy doskonalące: Doskonalenie warsztatu pracy dyrektora
15

Monitorowanie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

Adresaci

Zakres treści

  1. Struktura podstawy programowej, cele i zadania szkoły, warunki i sposoby realizacji podstawy programowej.
  2. Sposoby monitorowania podstawy programowej:
    1. planowanie realizacji monitorowania, w tym z wykorzystaniem dziennika elektronicznego,
    2. ocena efektów realizacji podstawy programowej, w tym z zastosowaniem dziennika elektronicznego.
  3. Narzędzia umożliwiające monitorowanie realizacji podstawy programowej.
  4. Wykorzystanie wyników monitorowania do poprawy efektywności realizacji podstawy programowej.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
5
Odpłatność
90,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu