WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!
Kursy doskonalące: Doskonalenie warsztatu pracy dyrektora
14

Jak przeprowadzić ewaluację wewnętrzną?

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • rady pedagogiczne

Zakres treści

 1. Analiza wymagań określonych w rozporządzeniu MEN w sprawie wymagań wobec szkół i placówek, w kontekście działań podejmowanych przez szkołę.
 2. Skuteczne metody prowadzenia ewaluacji wewnętrznej.
 3. Planowanie ewaluacji:
  1. wybór obszarów,
  2. określenie kryteriów,
  3. formułowanie pytań kluczowych,
  4. dobór metod i narzędzi do prowadzenia ewaluacji.
 4. Raport z ewaluacji wewnętrznej.
 5. Wykorzystanie wyników ewaluacji do planowania rozwoju szkoły.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • poznają metody prowadzenia ewaluacji wewnętrznej
 • zaplanują ewaluację wewnętrzną
 • nabędą umiejętność planowania działań mających na celu podniesienie jakości pracy szkoły w oparciu o wyniki ewaluacji wewnętrznej.
Liczba godzin
6
Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
20--25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu