WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!
Kursy doskonalące: Nowe kursy (dodane do oferty w ciągu roku szkolnego)
149

LearningApps – tworzenie i korzystanie z otwartych zasobów edukacyjnych nowość e-learning

Adresaci

 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • trenerzy
 • wykładowcy
 • inne osoby zainteresowane

Zakres treści

 1. Wprowadzenie do zdalnego nauczania (e-learningu).
 2. Wprowadzenie do pracy na platformie LearningApps.
 3. Przeglądanie i korzystanie z otwartych zasobów edukacyjnych w LearningApps.
 4. Tworzenie i udostępnianie ćwiczeń online oraz gier edukacyjnych w LearningApps.
 5. Podstawy zarządzania klasą (kontami uczniów) i zasobami na platformie LearningApps.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • nabędą umiejętność tworzenia i udostępniania ćwiczeń online oraz gier edukacyjnych w LearningApps
 • nabędą umiejętność zarządzania użytkownikami i zasobami na platformie LearningApps.
Liczba godzin
8
Odpłatność
100,00
Czas na zrealizowanie i zaliczenie szkolenia
30 dni

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu