logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Zapoznaj się z nową ofertą kursów (2021/2022)
Kursy doskonalące: Wychowawcze umiejętności nauczyciela
149

Realizacja zadań programu wychowawczo-profilaktycznego jako forma wsparcia rodziny w wychowaniu dzieci nowość

Adresaci

Zakres treści

 1. Charakterystyka współczesnej rodziny w kontekście wychowawczym:
  1. kondycja psychiczna współczesnej rodziny,
  2. analiza stylów oraz kierunków wychowania dzieci i młodzieży,
  3. psychospołeczne determinanty odziaływań wychowawczych rodziny,
  4. rola rodziny w obliczu zagrożeń rozwojowych i społecznych.
 2. Program wychowawczo – profilaktyczny a wspieranie rodziny w wychowaniu:
  1. wychowanie i profilaktyka w placówkach oświatowych – aktualny zakres i zadania,
  2. udział rodziców w realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego (zakres, metody współpracy),
  3. konstrukcja programu wychowawczo – profilaktycznego z uwzględnieniem metod oraz technik wspierania rodziny w wychowaniu,
  4. przegląd strategii i programów odziaływań wychowawczo-profilaktycznych wspierających rodzinę, realizowanych w placówkach oświatowych.
 3. Analiza głównych celów wsparcia współczesnej rodziny:
  1. nabycie umiejętności budowania prawidłowych relacji rodzinnych,
  2. stymulacja rozwoju dzieci i młodzieży w sferze emocjonalno-społecznej,
  3. zwiększenie ilości czasu spędzanego efektywnie przez rodziców z dziećmi,
  4. rozwiązywanie bieżących problemów wychowawczych.

  Przewidywane efekty szkolenia

  Uczestnicy:

  • poznają kondycję psychiczną współczesnej rodziny, style i kierunki wychowania, ich psychospołeczne determinanty
  • nabędą wiedzę na temat roli rodziny w przeciwdziałaniu zagrożeniom rozwojowym i społecznym
  • poznają aktualny, obowiązujący zakres i zadania wychowawczo –profilaktyczne w szkołach i placówkach
  • udoskonalą umiejętność realizowania programu wychowawczo – profilaktycznego z uwzględnieniem metod i technik wspierania rodziny w wychowaniu oraz współpracy z rodzicami w tym zakresie
  • poznają strategie i programy służące wspieraniu rodziny oraz wynikające z analizy sytuacji społecznej, naukowo potwierdzone cele tego wsparcia.
  Liczba godzin
  4
  Odpłatność
  100,00
  Liczba uczestników w grupie
  15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu