logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Wychowawcze umiejętności nauczyciela
149

Trening skutecznego wychowania nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Potrzeby psychiczne dzieci i dorosłych – sposoby ich zaspokajania.
  2. Granice w wychowaniu.
  3. Trzy rodzaje sytuacji występujących między wychowawcami i dziećmi.
  4. Działania nauczycieli w sytuacji, gdy dziecko nie radzi sobie ze swoimi problemami.
  5. Działania nauczycieli w sytuacji braku zgody na prezentowane przez dziecko zachowanie.
  6. Rozwiązywanie konfliktów w sposób zadowalający obie strony.
  7. Dobrze funkcjonujące, samodzielne dzieci – spełnieni wychowawcy.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin

6

Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu