WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!
Kursy doskonalące: Nowe kursy (dodane do oferty w ciągu roku szkolnego)
148

Tworzenie i prowadzenie kursów na platformie Moodle nowość e-learning

Adresaci

 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • trenerzy
 • wykładowcy
 • inne osoby zainteresowane

Zakres treści

 1. Wprowadzenie do zdalnego nauczania (e-learningu).
 2. Wprowadzenie do pracy na platformie Moodle.
 3. Rejestracja kursu na platformie Moodle.
 4. Dodawanie i udostępnianie zasobów w kursie Moodle.
 5. Dodawanie zadań i quizów w kursie Moodle.
 6. Podstawy zarządzania platformą Moodle.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • nabędą umiejętność tworzenia i prowadzenia kursów na platformie Moodle
 • nabędą umiejętność zarządzania użytkownikami i kursami na platformie Moodle.
Liczba godzin
16
Odpłatność
160,00
Czas na zrealizowanie i zaliczenie szkolenia
30 dni

Ten kurs jest oferowany w następujących ośrodkach:

 • Lublin
 • Zamość
 • Biała Podlaska

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu