logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Zapoznaj się z nową ofertą kursów (2021/2022)
Kursy doskonalące: Wychowawcze umiejętności nauczyciela
148

Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny w aspekcie realizacji zadań programu wychowawczo-profilaktycznego nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Postawy rodziców a najważniejsze potrzeby dziecka.
  2. Zasady, normy, wartości, ograniczenia, jako niezbędny warunek wychowania.
  3. Współdziałanie i współpraca.
  4. Rozwiązywanie sytuacji problemowych i konfliktów.
  5. Wspieranie dziecka w procesie usamodzielniania się.
  6. Konstruktywna pochwała, jako najistotniejszy czynnik budowania samooceny dziecka.
  7. Planowanie działań wspierających wychowawczą rolę rodziny w programie wychowawczo-profilaktycznym.
  8. Instytucje wspierające wychowawczą rolę rodziny.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
4
Odpłatność
100,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu