logo

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR

Kursy doskonalące: Wychowawcze umiejętności nauczyciela
148

Skuteczne metody wychowawcze nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Koncepcje wychowawcze i ich konsekwencje.
  2. Wychowanie poprzez wartości.
  3. Skuteczne metody wychowawcze.
  4. Wybór metody wychowawczej.
  5. Autorytet wychowawcy.
  6. Komunikacja jako narzędzie wychowawcze.
  7. Błędy i pułapki procesu wychowania.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu