logo

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR

Kursy doskonalące: Wychowawcze umiejętności nauczyciela
147

Procedury w pracy z trudnym uczniem nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Rodzaje trudności wychowawczych.
  2. Spektrum zachowań trudnych u młodzieży.
  3. Tworzenie procedur pracy z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze na podstawie aktualnych przepisów prawnych.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu