WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!
Kursy doskonalące: Nowe kursy (dodane do oferty w ciągu roku szkolnego)
146

Tworzenie testów i ankiet online nowość e-learning

Adresaci

 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • trenerzy
 • wykładowcy
 • inne osoby zainteresowane

Zakres treści

 1. Wprowadzenie do pracy w chmurze.
 2. Tworzenie quizów w programie Socrative.
 3. Zarządzanie quizami:
  1. udostępnianie,
  2. śledzenie wyników na żywo,
  3. generowanie i zapisywanie raportów z wynikami uczniów.
 4. Obsługa testów na urządzeniach mobilnych.
 5. Tworzenie i udostępnianie ankiet w Google Drive (Formularze Google).

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • nabędą umiejętność pracy w chmurze
 • nabędą umiejętność tworzenia i udostępniania testów online
 • nabędą umiejętność pracy z urządzeniami mobilnymi (np. tablet, smartphone).
Liczba godzin
8
Odpłatność
100,00
Czas na zrealizowanie i zaliczenie szkolenia
30 dni

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu