logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Wychowawcze umiejętności nauczyciela
146

Substancje psychoaktywne – zagrożenia wynikające z ich używania przez dzieci i młodzież; elementy profilaktyki uzależnień nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Zjawisko używania i nadużywania substancji modyfikujących i zmieniających świadomość. Przyczyny i konsekwencje.
  2. Definicja narkotyku z punktu widzenia medycznego (toksykologicznego/psychiatrycznego) i prawnego.
  3. Podział środków psychoaktywnych, mechanizmy działania i objawy zażycia.
  4. Niebezpieczeństwa związane z użyciem środków psychoaktywnych – ostre, podostre i przewlekłe.
  5. Podstawowe działania pierwszopomocowe w stanach nagłych związanych z użyciem substancji psychoaktywnych.
  6. Działania profilaktyczne możliwe do podjęcia celem ograniczenia ryzyka kontaktu dzieci i młodzieży z substancjami psychoaktywnymi oraz uchronienia ich przed niebezpieczeństwami z tym związanymi.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
6
Odpłatność
90,00
Liczba uczestników w grupie
15-25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu