logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Wychowawcze umiejętności nauczyciela
146

Trudna klasa - jak ją opanować, wychowywać i nauczać?

Adresaci

Zakres treści

  1. Obraz psychodydaktyczny trudnej klasy.
  2. Przyczyny i źródła mające wpływ na trudne postawy uczniów.
  3. Sposoby zapobiegania trudnym postawom.
  4. Zasady działania zespołu nauczycieli pracujących w trudnej klasie.
  5. Metody pracy z trudną klasą:
    1. profilaktyka pedagogiczna,
    2. terapia pedagogiczna.
  6. Studium przypadku – opis i analiza przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów pojawiających się w trudnej klasie.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin

6

Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu