WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!
Kursy doskonalące: Nowe kursy (dodane do oferty w ciągu roku szkolnego)
145

Tworzenie interaktywnych prezentacji online nowość e-learning

Adresaci

 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • trenerzy
 • wykładowcy
 • inne osoby zainteresowane

Zakres treści

 1. Wprowadzenie do pracy w chmurze.
 2. Tworzenie, publikowanie, prowadzenie i udostępnianie interaktywnych prezentacji online w programie Prezi.
 3. Tworzenie, publikowanie i udostępnianie animowanych prezentacji online w programie PowToon.
 4. Tworzenie, publikowanie i udostępnianie prezentacji map myśli w programie Mind Mup 2.0.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • nabędą umiejętność pracy w chmurze
 • nabędą umiejętność tworzenia i udostępniania multimedialnych prezentacji online
 • nabędą umiejętność tworzenia i udostępniania map myśli online.
Liczba godzin
8
Odpłatność
100,00
Czas na zrealizowanie i zaliczenie szkolenia
30 dni

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu