logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Wychowawcze umiejętności nauczyciela
145

Dyscyplina w klasie nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Przyczyny problemów z dyscypliną w klasie.
  2. Modele dyscypliny.
  3. Zachowania i warunki wpływające na zmianę postępowania uczniów.
  4. Style kierowania klasą.
  5. Zjawisko przemocy w szkole – korygowanie agresywnych zachowań i zapobieganie im.
  6. Analiza konkretnych sytuacji szkolnych – szukanie konstruktywnych rozwiązań. Przykłady dobrych praktyk.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin

6

Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
20–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu