WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!
Kursy doskonalące: Nowe kursy (dodane do oferty w ciągu roku szkolnego)
144

Planowanie realizacji treści nauczania w oparciu o nową podstawę programową kształcenia ogólnego nowość

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • rady pedagogiczne

Zakres treści

 1. Podstawy planowania procesu dydaktyczno-wychowawczego.
 2. Analiza podstawy programowej w aspekcie kształtowanych umiejętności, zadań szkoły i nauczycieli oraz układu treści nauczania w cyklu kształcenia.
 3. Opracowanie:
  1. ramowego planu nauczania przedmiotu w cyklu kształcenia,
  2. planu dydaktycznego realizacji treści podstawy programowej w kontekście celów ogólnych i szczegółowych, treści nauczania, umiejętności i zadań oraz liczby godzin.
 4. Przykładowe sposoby monitorowania realizacji podstawy programowej.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • nabędą umiejętność planowania realizacji treści podstawy programowej dla cyklu kształcenia
 • opracują strukturę planu dydaktycznego ilustrującego realizację treści podstawy programowej
 • opracują fragment planu dydaktycznego dla wybranego zakresu treści kształcenia.
Liczba godzin
5
Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
16–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu