WODN

Pobierz ofertę kursów (plik PDF)

oferta edukacyjna WODN KURSOR 2017/2018
Kursy doskonalące: Nowe kursy (dodane do oferty w ciągu roku szkolnego)
143

Kształcenie kompetencji kluczowych określonych w podstawie programowej nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Analiza podstawy programowej pod kątem zawartych w niej kompetencji kluczowych.
  2. Rozwijanie umiejętności współpracy.
  3. Skuteczne metody stosowane w kształceniu kompetencji kluczowych.
  4. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie uczenia – uczenia się.
  5. Zaplanowanie lekcji z uwzględnieniem kształcenia wybranych kompetencji kluczowych.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
6
Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
20–25

Ten kurs jest oferowany w następujących ośrodkach:

  • Lublin
  • Zamość
  • Biała Podlaska

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu