WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!
Kursy doskonalące: Nowe kursy (dodane do oferty w ciągu roku szkolnego)
143

Kształcenie kompetencji kluczowych określonych w podstawie programowej nowość

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół
 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół
 • nauczyciele wychowawcy
 • rady pedagogiczne

Zakres treści

 1. Analiza podstawy programowej pod kątem zawartych w niej kompetencji kluczowych.
 2. Rozwijanie umiejętności współpracy.
 3. Skuteczne metody stosowane w kształceniu kompetencji kluczowych.
 4. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie uczenia – uczenia się.
 5. Zaplanowanie lekcji z uwzględnieniem kształcenia wybranych kompetencji kluczowych.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • uświadomią sobie znaczenie kształcenia kompetencji kluczowych
 • zaplanują przykładową lekcję/fragmenty lekcji, uwzględniające wybrane kompetencje kluczowe.
Liczba godzin
6
Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
20–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu