logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Wychowawcze umiejętności nauczyciela
142

Uczeń agresywny w szkole – procedury postępowania nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Środki dyscyplinujące w szkole.
  2. Katalog kar, jakie szkoła może stosować wobec agresywnego ucznia.
  3. Zakres odpowiedzialności ucznia.
  4. Odpowiedzialność karna i cywilna rodziców/prawnych opiekunów za działania dziecka w szkole.
  5. Współpraca szkoły z policją i wymiarem sprawiedliwości.
  6. Współpraca szkoły z kuratorem sądowym i społecznym.
  7. Ochrona prawna nauczyciela przed działaniem uczniów.
  8. Opracowanie procedury postępowania w przypadku agresji lub przemocy w szkole.
  9. Działania profilaktyczne szkoły w zakresie przeciwdziałania przemocy i agresji.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
6
Odpłatność
90,00
Liczba uczestników w grupie
15-25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu