WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!
Kursy doskonalące: Nowe kursy (dodane do oferty w ciągu roku szkolnego)
142

Monitorowanie realizacji podstawy programowej nowość

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • rady pedagogiczne

Zakres treści

 1. Podstawa programowa i jej znaczenie w pracy szkoły/placówki.
 2. Monitorowanie realizacji podstawy programowej – monitoring wewnętrzny (metody, techniki i narzędzia monitoringu).
 3. Etapy monitorowania podstawy programowej.
 4. Rola i zadania nauczyciela, zespołów nauczycielskich i dyrektora w procesie monitorowania realizacji podstawy programowej.
 5. Interpretowanie i wykorzystywanie wyników monitorowania realizacji podstawy programowej do oceny postępów uczniów i efektywności procesu kształcenia.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • poznają zasady monitorowania podstawy programowej oraz rolę nauczycieli i dyrektora w tym procesie
 • poznają etapy monitorowania podstawy programowej
 • nabędą umiejętność interpretowania i wykorzystywania wyników monitorowania realizacji podstawy programowej do oceny efektywności procesu kształcenia.
Liczba godzin
6
Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
20–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu