WODN

Pobierz ofertę kursów (plik PDF)

oferta edukacyjna WODN KURSOR 2017/2018
Kursy doskonalące: Nowe kursy (dodane do oferty w ciągu roku szkolnego)
142

Monitorowanie realizacji podstawy programowej nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Podstawa programowa i jej znaczenie w pracy szkoły/placówki.
  2. Monitorowanie realizacji podstawy programowej – monitoring wewnętrzny (metody, techniki i narzędzia monitoringu).
  3. Etapy monitorowania podstawy programowej.
  4. Rola i zadania nauczyciela, zespołów nauczycielskich i dyrektora w procesie monitorowania realizacji podstawy programowej.
  5. Interpretowanie i wykorzystywanie wyników monitorowania realizacji podstawy programowej do oceny postępów uczniów i efektywności procesu kształcenia.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
6
Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
20–25

Ten kurs jest oferowany w następujących ośrodkach:

  • Lublin
  • Zamość
  • Biała Podlaska

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu