logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Zapoznaj się z nową ofertą kursów (2021/2022)
Kursy doskonalące: Wychowawcze umiejętności nauczyciela
142

Infoholizm, cyberprzemoc i inne zagrożenia internetowe nowość

Adresaci

Zakres treści

 1. Dzieci i młodzież w sieci – bezpieczeństwo i zagrożenia:
  1. zagrożenia generowane przez nowe technologie w świetle ogólnopolskich badań uczniów,
  2. infoholizm,
  3. cyberprzemoc,
  4. szkodliwe treści,
  5. niebezpieczne kontakty.
 2. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni:
  1. wymiar społeczno-wychowawczy zagrożeń w sieci spowodowanych utratą prywatności,
  2. monitorowanie i kontrolowanie korzystania z nowych technologii przez dzieci i młodzież,
  3. zabezpieczenie dowodów przemocy wobec dziecka w Internecie.
 3. Zagrożenia internetowe – procedury reagowania.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
4
Odpłatność
90,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu