WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!
Kursy doskonalące: Nowe kursy (dodane do oferty w ciągu roku szkolnego)
141

Kształcenie postaw. Wychowanie ku wartościom nowość

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • rady pedagogiczne

Zakres treści

 1. Wartości patriotyczne w nowej podstawie programowej.
 2. Metodyka przekazu wartości patriotycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
 3. Formy pracy z dzieckiem i uczniem kształtujące wartości patriotyczne.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • nabędą wiedzę dotyczącą metodyki kształtowania wartości patriotycznych
 • nabędą praktyczne umiejętności stosowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym zabaw i ćwiczeń kształtujących wartości patriotyczne.
Liczba godzin
5
Odpłatność
70,00
Liczba uczestników w grupie
16–25

Ten kurs jest oferowany w następujących ośrodkach:

 • Lublin
 • Zamość
 • Biała Podlaska

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu