WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!
Kursy doskonalące: Nowe kursy (dodane do oferty w ciągu roku szkolnego)
141

Kształcenie postaw. Wychowanie ku wartościom nowość

Adresaci

  • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
  • rady pedagogiczne

Zakres treści

  1. Wartości patriotyczne w nowej podstawie programowej.
  2. Metodyka przekazu wartości patriotycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
  3. Formy pracy z dzieckiem i uczniem kształtujące wartości patriotyczne.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • nabędą wiedzę dotyczącą metodyki kształtowania wartości patriotycznych
  • nabędą praktyczne umiejętności stosowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym zabaw i ćwiczeń kształtujących wartości patriotyczne.
Liczba godzin
5
Odpłatność
70,00
Liczba uczestników w grupie
16–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu