WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!
Kursy doskonalące: Umiejętności psychologiczne i interpersonalne
140

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Adresaci

 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • kierownicy wycieczek szkolnych
 • nauczyciele świetlic szkolnych
 • osoby odpowiadające za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
 • rady pedagogiczne

Zakres treści

 1. Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy.
 2. Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy.
 3. Łańcuch przeżycia (działań ratowniczych).
 4. Postępowanie z osobą przytomną po wypadku.
 5. Postępowanie z osoba nieprzytomną z zachowanym oddechem.
 6. Postępowanie z osobą nieprzytomną bez oddechu.
 7. Postępowanie w urazach: uraz głowy, zwichnięcie, skręcenie, złamanie.
 8. Ćwiczenia praktyczne.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • poznają podstawy prawne obowiązujące osoby udzielające pierwszej pomocy
 • poznają zasady udzielania pierwszej pomocy
 • nabędą umiejętności praktyczne w zakresie podejmowania działań w sytuacji nagłej
 • przećwiczą konkretne zachowania.
Liczba godzin
6
Odpłatność
79,00
Liczba uczestników w grupie
15--20

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu