logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Doskonalenie warsztatu pracy dyrektora
14

Organizacja kształcenia branżowego nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Podstawy prawne kształcenia branżowego.
  2. Podstawa programowa i program nauczania w kształceniu branżowym.
  3. Ramowy plan nauczania kształcenia branżowego.
  4. Nadzór dyrektora szkoły nad kształceniem branżowym.
  5. Praktyki zawodowe, praktyczna nauka zawodu.
  6. Kwalifikacje nauczycieli kształcenia branżowego.
  7. Organizacja nauczania i nadzoru pedagogicznego.
  8. Kształcenie młodocianych pracowników.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
5
Odpłatność
120,00
Liczba uczestników w grupie
15-25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu