logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Doskonalenie warsztatu pracy dyrektora
13

Jak przeprowadzić ewaluację wewnętrzną?

Adresaci

Zakres treści

 1. Analiza wymagań określonych w rozporządzeniu MEN w sprawie wymagań wobec szkół i placówek, w kontekście działań podejmowanych przez szkołę.
 2. Skuteczne metody prowadzenia ewaluacji wewnętrznej.
 3. Planowanie ewaluacji:
  1. wybór obszarów,
  2. określenie kryteriów,
  3. formułowanie pytań kluczowych,
  4. dobór metod i narzędzi do prowadzenia ewaluacji.
 4. Raport z ewaluacji wewnętrznej.
 5. Wykorzystanie wyników ewaluacji do planowania rozwoju szkoły.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
6
Odpłatność
90,00
Liczba uczestników w grupie
15-25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu