WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!
Kursy doskonalące: Umiejętności psychologiczne i interpersonalne
139

Emisja głosu

Adresaci

 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek

Zakres treści

 1. Rola emisji głosu w pracy zawodowej nauczyciela.
 2. Budowa i funkcje narządów mowy.
 3. Czynnościowe zaburzenia głosu, choroby narządów mowy, zasady higieny głosu.
 4. Nauka poprawnego oddychania (tory oddechowe, ćwiczenia pogłębiające oddech) – ćwiczenia.
 5. Postawa ciała mówcy – ćwiczenia.
 6. Podparcie oddechowe – ćwiczenia.
 7. Ortofonia i technika mówienia – ćwiczenia.
 8. Rezonans głosowy – ćwiczenia.
 9. Ataki dźwięku, ćwiczenia z tekstem.
 10. Teoretyczne aspekty mowy: dykcja, artykulacja, ekspresja.
 11. Psychologiczne aspekty pracy z głosem.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • nabędą wiedzę na temat podstaw emisji głosu
 • poznają zasady właściwego posługiwania się głosem
 • nabędą wiedzę na temat higieny głosu w życiu codziennym i pracy zawodowej nauczyciela
 • opanują umiejętność poprawnego posługiwania się głosem z zachowaniem odpowiedniej postawy ciała i komunikacji niewerbalnej.
Liczba godzin
7
Odpłatność
90,00
Liczba uczestników w grupie
16--20

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu